Thứ ba, 25/09/2018 02:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Tĩnh: Thành lập Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước

25/10/2012, 10:27 (GMT+7)

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định thành lập Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước Hà Tĩnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước được thành lập với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật… thuộc lĩnh vực quản lý của Sở TN-MT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa các tổ chức, cá nhân về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn theo thẩm quyền được phân cấp; kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền các sai phạm theo quy định của pháp luật…

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận