Thứ năm, 27/06/2019 05:26 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hà Tĩnh tổng kết phong trào thi đua xây dựng HTX điển hình tiên tiến

17/04/2015, 12:58 (GMT+7)

Sáng 16/4, Hà tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng HTX điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2010-2015).

Báo cáo nêu rõ, từ 2010 đến 2015, toàn tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới được 512 HTX, hợp nhất, giải thể 204 HTX. Đến tháng 4/2015 toàn tỉnh có 748 HTX hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó HTX Nông-Lâm-ngư nghiệp có 433, Công nghiệp 72, Dịch vụ điện 6, Xây dựng 8, Kinh doanh vận tải 20, Thương mại 17, Dịch vụ tổng hợp 67, Dịch vụ môi trường 133, Quỹ tín dụng nhân dân 26 HTX với 115.200 thành viên, thu hút hơn 2,5 vạn lao động có công ăn việc làm, thu nhập ổn định.

Để đánh giá các mô hình HTX làm ăn có hiệu quả trong SXKD, Liên minh HTX Hà Tĩnh đã tổ chức phân loại các HTX hoạt động có hiệu quả từ giỏi, khá, tốt đến cả những HTX trung bình, yếu kém làm bài học kinh nghiệm.

Tại Hội nghị tổng kết cho thấy, số HTX hoạt động khá, giỏi chiếm 71%, trong đó có 87 HTX hoạt động xuất sắc đạt tiêu chí HTX mạnh, có lợi nhuận thu từ 300- 1,5 tỷ đồng/ năm. Doanh thu từ các HTX ước đạt trên 2000 tỷ/năm, tốc độ tăng trưởng luôn đạt trên 10%.

Nói về phương hướng nhiệm vụ 2015-2020, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới từ 130-150 HTX/năm; năm 2016 có 100% số HTX chuyển đổi đúng theo luật 2012, có từ 30-40% HTX là thành viên điển hình tiên tiến hàng năm, 30% HTX đạt tiêu chí HTX mạnh.

NA NHUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận