Thứ hai, 23/09/2019 10:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hà Tĩnh: Triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh

11/03/2015, 08:55 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, năm 2014 dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trong đó, dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra tại 4 xã thuộc 3 huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà làm 2.619 con gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy.

Cũng trong năm 2014 lần đầu tiên xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6 tại địa bàn xã Kỳ Thọ (Kỳ Anh) làm 1.900 con vịt mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Dịch lở mồm long móng xuất hiện làm 237 con gia súc mắc bệnh, một số con phải tiêu hủy.

Về thủy sản, dịch bệnh đốm trắng xảy ra 3 đợt tại 21 vùng nuôi thuộc địa bàn 5 huyện với diện tích 62,5 ha và 3 đợt dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính tại 6 vùng nuôi với diện tích 4,65 ha...

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh giao ngành NN-PTNT đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng định kỳ và thường xuyên tiêm bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nhất là số mới nhập đàn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức cấp và quản lý giấy chứng nhận tiêm phòng để làm cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc khi đưa gia súc vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung theo quy định... Quản lý chặt chẽ con giống trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

MAI PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận