Chủ nhật, 23/09/2018 12:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Tĩnh xây dựng website về NTM

01/02/2012, 10:30 (GMT+7)

Nhằm chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng NTM; tiến độ, hoạt động thực hiện chương trình tại các địa phương, Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông xây dựng website về NTM, với tên miền: http://nongthonmoihatinh.vn.

Trang thông tin này gồm 15 chuyên mục chính và 18 tiểu mục, gồm: Hệ thống tổ chức, tin tức - sự kiện; tiến độ, mô hình tốt - cách làm hay; góp sức xây dựng NTM; chia sẻ kinh nghiệm - hiến kế xây dựng NTM... Đây là website được sắp xếp một cách có hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ, giao diện hợp lý. Sau gần 1 tháng đi vào hoạt động website đã có hàng ngàn lượt người truy cập, khai thác thông tin.

Được biết, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên trong toàn quốc xây dựng website NTM, nhằm tuyên truyền, chuyển giao, giới thiệu về hiệu quả của Chương trình xây dựng NTM đến các cấp, các ngành, nhân dân địa phương và các tổ chức quốc tế, góp phần thực hiện thành công công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn.

PV-NGÔ THẮNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận