Thứ bảy, 26/05/2018 11:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Tĩnh “xóa sổ” Thú y cấp huyện?

15/08/2012, 09:43 (GMT+7)

Trong khi dịch cúm gia cầm đang càn quét dữ dội, thì UBND tỉnh này đã vừa kịp “xóa sổ” hết hệ thống thú y cấp huyện bằng cách ký quyết định buộc các trạm thú y huyện phải sáp nhập vào nằm “dưới trướng” của các Trung tâm Ứng dụng KH-KT cấp huyện – những đơn vị không có chức năng quản lí nhà nước và vốn chẳng biết gì về thú y!

Trong khi dịch cúm gia cầm đang càn quét dữ dội, thì UBND tỉnh này đã vừa kịp “xóa sổ” hết hệ thống thú y cấp huyện bằng cách ký quyết định buộc các trạm thú y huyện phải sáp nhập vào nằm “dưới trướng” của các Trung tâm Ứng dụng KH-KT cấp huyện – những đơn vị không có chức năng quản lí nhà nước và vốn chẳng biết gì về thú y!

Thể theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, ngày 24/4/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc: Chuyển giao các Trạm BVTV, Trạm Thú y, Trạm Truyền giống chăn nuôi thuộc Sở NN-PTNT về UBND cấp huyện quản lý và hợp nhất với Trung tâm Ứng dụng KH-KT cấp huyện thành Trung tâm ứng dụng KH-KT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi cấp huyện.

Dịch bệnh bùng phát ở Hà Tĩnh có nguyên nhân từ việc sắp xếp  hệ thống cơ quan thú y?

Theo quyết định này, cùng với các Trạm BVTV và Trạm Truyền giống chăn nuôi, Trạm Thú y các huyện vốn trực thuộc Sở NN-PTNT trước đây buộc phải sáp nhập với các Trung tâm Ứng dụng KH-KT cấp huyện và lấy tên chung là “Trung tâm ứng dụng KH-KT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi” (gọi tắt là Trung tâm). Quyết định ghi rõ: “Trung tâm ứng dụng KH-KT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi cấp huyện là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, con dấu…”.

 Về bộ máy tổ chức, Trung tâm được tổ chức thành các tổ thành viên và một đơn vị trực thuộc. Theo đó, cùng với Tổ Hành chính – Tổng hợp và Tổ ứng dụng KH-KT, Trạm BVTV trước đây sẽ chuyển thành Tổ BVTV. Đồng thời, Trạm Thú y trước đây sẽ chuyển thành một đơn vị trực thuộc của Trung tâm (thực hiện cả nhiệm vụ truyền giống chăn nuôi). Điều đặc biệt, mặc dù là đơn vị trực thuộc của Trung tâm, nhưng Trạm Thú y vẫn được sử dụng con dấu hiện có để thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với PV, ông Bùi Quang Anh – nguyên Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) phân tích, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh sáp nhập các Trạm Thú y thành một đơn vị trực thuộc của các Trung tâm là một cách làm hết sức tùy tiện.

Theo ông Quang Anh, về nguyên tắc tổ chức bộ máy ngành Thú y, tại Khoản 6, Điều 6, Pháp lệnh Thú y năm 2004 đã ghi rõ: Hệ thống cơ quan chuyên ngành về thú y được tổ chức từ trung ương đến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện). Đến Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/5/2011 của Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở NN-PTNT cũng đã quy định: các Trạm Thú y huyện, quận, thị xã, TP trực thuộc tỉnh là đơn vị trực thuộc Chi cục Thú y. Vì vậy, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa các trạm thú y về cho UBND cấp huyện quản lí, trước hết phải khẳng định là trái với quy định về tổ chức.

Khía cạnh thứ hai, Trung tâm Ứng dụng KH-KT các huyện (nay đổi thành Trung tâm Ứng dụng KH-KT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi) về nguyên tắc là các đơn vị sự nghiệp có thu, không có chức năng quản lí nhà nước. Trong khi đó, các Trạm Thú y theo lại là cơ quan quản lí nhà nước. Vì vậy, việc sáp nhập một cơ quan quản lí nhà nước thành một đơn vị trực thuộc, nằm dưới “dưới trướng” của một trung tâm không có chức năng quản lí nhà nước là điều chưa có tiền lệ.

Chẳng biết sự thay đổi tổ chức ngành Thú y ở Hà Tĩnh rồi đây có đem lại hiệu quả tốt hơn trong công tác phòng chống dịch hay không, nhưng chỉ biết sau vài ba tháng xáo trộn, thì ngay lập tức dịch cúm gia cầm hiện đang bùng lên dữ dội ở tỉnh này.

Khía cạnh thứ ba, khi sáp nhập Trạm Thú y vào Trung tâm, về nguyên tắc tổ chức thì Trạm thú y “cũ” (trực thuộc Chi cục Thú y) thực chất là không còn nữa, và con dấu của Trạm thú y “cũ” về nguyên tắc là không còn hiệu lực. Còn nếu quy định Trạm thú y “mới” (trực thuộc Trung tâm) được quyền có con dấu, thì phải có quyết định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền nào đó. Thế nhưng đến nay, các Trạm thú y “mới” vẫn không hề có quyết định thành lập nào, mà vẫn được phép sử dụng con dấu cũ là điều hết sức tùy tiện. Điều này có nghĩa, thực chất các Trạm thú y “mới” đang… không đứng ở chỗ nào trong hệ thống tổ chức!

Vấn đề quan trọng nhất theo ông Quang Anh, đó là đứng trên phương diện điều hành chuyên môn về công tác phòng chống dịch. Pháp lệnh Thú y đã quy định rõ, cán bộ thú y (bao gồm cả lãnh đạo) phải là người được đào tạo chuyên môn về ngành bác sỹ Thú y hoặc Chăn nuôi – Thú y, được đào tạo chuyên môn và chịu sự quản lí của Cục Thú y, được cấp trang phục, phù hiệu phù hợp với chức vụ và quyền hạn.

Trong khi đó, khi sáp nhập thành một đơn vị trực thuộc của Trung tâm Ứng dụng KH-KT, có nghĩa là người lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp Trạm thú y là lãnh đạo của các Trung tâm này. Các lãnh đạo này có thể có chuyên ngành về thú y, nhưng cũng có thể không biết gì về thú y. Vì vậy, việc chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn về phòng chống dịch bệnh sẽ vô cùng nguy hiểm!

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận