Thứ năm, 20/06/2019 10:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hải Dương đặt mục tiêu có thêm 1 huyện và 30 xã NTM

22/03/2018, 08:01 (GMT+7)

Hải Dương đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh sẽ có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Ngoài ra, tỉnh còn đặt mục tiêu riêng huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM; bình quân các xã trong toàn tỉnh đạt 17,8 tiêu chí/xã (riêng đối với các xã còn lại chưa đạt chuẩn, bình quân đạt 15,6 tiêu chí/xã); nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020.

HƯNG GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận