Thứ sáu, 26/04/2019 06:49 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hải Hậu hoàn thành dồn điền đổi thửa

13/01/2012, 10:21 (GMT+7)

Xác định nhiệm vụ dồn điền đổi thửa (DĐĐT) có vị trí quyết định tới sự phát triển kinh tế của địa phương; trong chương trình hoạt động toàn khoá nhiệm kỳ 2010 - 2015, BCH Đảng bộ huyện Hải Hậu (Nam Định) đã ban hành đề án, UBND huyện có kế hoạch về việc DĐĐT.

Ban đầu huyện có ý định tiến hành ở 12 xã trong năm 2011 để rút kinh nghiệm triển khai các xã còn lại trong năm 2012, song khi được Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện điểm của cả nước xây dựng NTM, Hải Hậu xây dựng quyết tâm tiến hành ở tất cả các xã, thị trấn và yêu cầu phải tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Chỉ có hoàn thành DĐĐT mới là điều kiện tiên quyết, là khâu đột phá, để thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng NTM.

Vì vậy, chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 9 đến hết tháng 12/2011), mặc dù phải triển khai nhiều công việc, song Hải Hậu tập trung quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ DĐĐT. Kết thúc năm, 35/35 xã thị trấn đã hoàn thành các nội dung chính của DĐĐT: Thực hiện quy hoạch mở rộng giao thông thuỷ lợi nội đồng; dồn quỹ đất công vào vùng tập trung; quy vùng sản xuất, nhất là vùng sản xuất vụ đông; thực hiện quy hoạch đất các công trình công cộng và đất sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và giảm số thửa từ 2,6 còn 1,4 thửa/hộ.

Phát huy kết quả, các xã đang rà soát lại, hoàn thiện hồ sơ địa chính đề nghị huyện cấp, đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo quy hoạch, tổ chức khoán quản quỹ đất công với hiệu quả kinh tế cao... tạo điều kiện đẩy nhanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Hải Hậu.

(*): Tác giả hiện là Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện uỷ Hải Hậu

NGUYỄN VĂN CẢNH (*)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận