Thứ tư, 14/11/2018 01:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hai năm xây dựng NTM ở Đức Trọng

29/03/2011, 11:01 (GMT+7)

Huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM 2009-2010 và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2011.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình thí điểm mô hình xây dựng NTM tại xã Tân Hội (1 trong 11 xã điểm của Trung ương) và công tác thực hiện nhiệm vụ quy hoạch xây dựng NTM theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng; tuy vẫn còn những khó khăn bất cập nhưng nhìn chung huyện Đức Trọng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Trong 2 năm qua, Đức Trọng đã bố trí tổng vốn trên 17 tỷ đồng gồm nguồn vốn từ Trung ương, ngân sách tỉnh; huyện; một phần của địa phương, các tổ chức và nhân dân đóng góp, trong đó gần 6 tỷ cho các Chương trình trong năm 2009 và trên 11 tỷ cho năm 2010, đầu tư xây dựng chương trình NTM. Tại xã điểm Tân Hội, năm 2009 đầu tư xây dựng 12 tuyến đường giao thông dài 6 km; tu sửa 3 hội trường thôn; dự án vệ sinh môi trường, ứng dụng chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao với số vốn gần 7 tỉ đồng. Năm 2010, đầu tư trên 10 tỷ đồng cho dự án đường trục xã; bảy tuyến đường bê tông; xây dựng Hội trường UBND xã, nạo vét 03 hồ chứa nước; hoàn thành 7/8 mô hình nhà lưới cho 8 hộ dân.

Theo đánh giá sơ bộ, trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, xã điểm Tân Hội cơ bản đạt được 11/19 tiêu chí như: Quy hoạch, an ninh, trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị...; có 04 tiêu chí mới đạt một phần gồm: Cơ sở vật chất giáo dục, môi trường, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và 4 tiêu chí chưa đạt là: Thủy lợi, thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu lao động ngành nghề và phổ cập giáo dục THPT.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011, huyện Đức Trọng tập trung đầu tư thêm và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tập trung chỉ đạo có trọng điểm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phát huy nội lực trong nhân dân, các thành phần kinh tế, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực, phát huy dân chủ cơ sở để nhân dân là chủ thể trong mọi phong trào, trên cơ sở vận dụng tốt phương châm: "Nhân dân và Nhà nước cùng làm”; “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, huy động vốn, nguồn lực bằng nhiều hình thức tổ chức thực hiện đề án; tập trung vốn đầu tư hoàn thiện tạo tiền đề cho việc xây dựng mô hình NTM gắn với các cuộc vận động ở địa phương, duy trì phát triển các câu lạc bộ văn hóa của các thôn, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội...

TẠ XUÂN LÝ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận