Thứ năm, 20/09/2018 07:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hàn Quốc giúp Ninh Thuận xây dựng NTM

17/10/2014, 09:50 (GMT+7)

Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã giới thiệu, hỗ trợ và đào tạo cho cán bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn có bước tiếp cận mới trong cách nghĩ, cách làm theo mô hình "Saemaul".

Ngày 16/10, tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 200 cán bộ và nhân dân hai xã Mỹ Sơn và Lương Sơn đang triển khai xây dựng NTM theo mô hình "Saemaul" của Hàn Quốc.

"Seamaul" là mô hình xây dựng và phát triển làng mới được thực hiện và mở rộng ở Hàn Quốc vào đầu những năm 70 (TK XX).  Tinh thần "Saemaul" được xây dựng trên ba trụ cột là chuyên cần - tự giác - hợp tác. Đây là những giá trị xuyên suốt quá trình phát triển nông thôn nói riêng, xã hội Hàn Quốc nói chung. 

Phong trào "Saemaul" đã giúp cộng đồng dân cư nông thôn ở Hàn Quốc có bước phát triển vượt bậc, có cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần cho thế hệ mai sau.

Xuất phát từ kết quả đó đồng thời nhằm giúp tỉnh Ninh Thuận có hướng đi vững chắc trong xây dựng NTM, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã giới thiệu, hỗ trợ và đào tạo cho cán bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn có bước tiếp cận mới trong cách nghĩ, cách làm theo mô hình "Saemaul".

Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến cuối năm 2015 có 11 xã điểm đạt tiêu chí về xây dựng NTM, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2020.

TT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận