Thứ sáu, 24/05/2019 12:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

HàTĩnh: Tổng kết nuôi trồng thuỷ sản theo chương trình 224 CP

26/07/2010, 10:35 (GMT+7)

Theo báo cáo tổng kết về phát triển nuôi trồng thuỷ sản 10 năm theo chương trình 224 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2000-2010, đến nay ngành thuỷ sản Hà Tĩnh đã có tổng diện tích 8.000ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản, trong đó diện tích nuôi trồng thuỷ sản mặn, lợ 2.662ha, diện tích nước ngọt 5.138ha.

Tổng sản lượng 2010 ước đạt 16.000 tấn, giá trị sản phẩm từ nuôi trồng thuỷ sản xuất khẩu đạt 12 triệu USD/năm, giải quyết việc làm cho trên 20 nghìn lao động nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Ngành thuỷ sản Hà Tĩnh đã đề ra phương hướng từ nay đến 2015, phấn đấu đưa tổng diện nuôi trồng thuỷ sản 8.500ha, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 19.000 tấn, giá trị 620 tỷ đồng.

ANH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận