Thứ bảy, 18/08/2018 03:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hậu Giang chuyển biến về chất

20/05/2013, 09:56 (GMT+7)

Vừa qua, tại TP Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2013 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2013-2015.

Vừa qua, tại TP Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2013 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2013-2015.

Qua gần 3 năm triển khai chương trình, nông thôn Hậu Giang đã có sự chuyển biến tích cực về chất, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Đồng, GĐ Sở NN-PTNT, Phó Trưởng ban BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM Hậu Giang nhấn mạnh, qua gần 3 năm triển khai, nông thôn của tỉnh đã có những chuyển biến rất mạnh mẽ, có sự thay đổi cơ bản về chất. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn (tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15) đến nay có 27,16% số xã đạt yêu cầu. Thông qua Chiến dịch thủy lợi - giao thông nông thôn mùa khô và chỉnh trang đô thị hằng năm, đã đào đắp gần 5,7 triệu m3 đất, xây dựng 298 vùng thủy lợi khép kín với tổng diện tích 46.000 ha. Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 139 tuyến đường GTNT (222 km), trong đó có 51 tuyến đạt chuẩn NTM, trồng trên 300 ngàn cay xanh ở các tuyến đường…

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh (thứ 6 từ trái sang) tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM

Đời sống, thu nhập người dân nông thôn được nâng lên (tiêu chí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), đến nay có 30,16% số xã đạt yêu cầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh những năm qua đều trên 14%/năm, năm 2012 thu nhập bình quân đầu người đạt 23,64 triệu đồng/người/năm (tăng 4 triệu đồng so với năm 2011). Sản lượng lương thực năm qua đạt trên 1,2 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 240 triệu USD. Môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực (tiêu chí 17, 18, 19), có 21% số xã đạt yêu cầu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở các địa phương đã có nhiều phong trào, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM cho 54 xã trong toàn tỉnh những năm qua là gần 12.130 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 1.789 tỷ đồng, còn lại là vốn tín dụng, doanh nghiệp và đóng góp của người dân… Việc tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án mang lại hiệu quả cao, được người dân đồng tình ủng hộ (thông qua việc tự nguyện hiến đất, ngày công lao động…). Điển hình như trên lĩnh vực kinh tế đã huy động lồng ghép tổng lực đầu tư cho nông thôn chiếm tỷ trọng khá cao (11.903/21.281 tỷ đồng đầu tư toàn xã hội).

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư gắn với NTM”; phong trào xóa đói giảm nghèo, các phong trào của cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên… đều gắn kết với xây dựng NTM. Hậu Giang hiện có 54 xã, trong đó có 11 xã được BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh chọn là xã điểm. Đến nay, 11 xã điểm trung bình đạt 10-11 tiêu chí, trong đó xã đạt cao nhất là 14 tiêu chí, so với đầu năm 2011 tăng 5-6 tiêu chí; 43 xã còn lại hiện bình quân đạt từ 3-4 tiêu chí. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015 Hậu Giang sẽ có 11 xã (11 xã điểm) đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đến từ các viện, trường, BCĐ Tây Nam bộ, đặc biệt là những người dân ở các xã điểm của tỉnh đã có nhiều bài tham luận, đóng góp ý kiến thiết thực cho Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND, Trưởng ban BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM Hậu Giang, cho rằng, những kết quả đạt được trong những năm qua là rất khả quan, thúc đẩy nông thôn phát triển trên nhiều mặt. Tuy nhiên, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, do đó các cấp, các ngành và người dân cần phải phấn đầu nhiều hơn nữa. Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư, ưu tiên, ưu đãi kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tập trung nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch… để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng, nhằm góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Đây chính là vấn đề cốt lõi nhất trong xây dựng NTM.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận