Thứ bảy, 18/08/2018 03:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hậu Giang: Hỗ trợ khuyến công

12/09/2014, 09:41 (GMT+7)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, được chính thức áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 18/9/2014.

Theo đó, DN nhỏ và vừa, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các cơ sở SX công nghiệp áp dụng SX sạch hơn; tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công được hỗ trợ với các mức như sau:

Hỗ trợ thành lập DN SX công nghiệp nông thôn (CNNT) tại các địa bàn khó khăn với mức 5 triệu đồng/DN; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, SX sản phẩm mới với mức không quá 250 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ đối với các cơ sở CNNT đang hoạt động có hiệu quả cần nhân rộng với mức không quá 50 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào SX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với mức không quá 100 triệu đồng/cơ sở;

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT với mức không quá 150 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm tại các cụm công nghiệp với mức tối đa 750 triệu đồng/cụm công nghiệp; hỗ trợ để hình thành cụm liên kết DN công nghiệp với mức tối đa 75 triệu đồng/cụm liên kết…

NGUYỄN VĂN MẪN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận