Thứ sáu, 20/09/2019 03:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hậu Giang: Phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn

26/03/2015, 06:22 (GMT+7)

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hậu Giang, cho biết trong năm 2015 tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Trong đó có ít nhất 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; đồng thời, phấn đấu một đơn vị cấp huyện là TX Ngã Bảy đạt chuẩn NTM.

Để đạt yêu cầu đề ra, tỉnh tiếp tục làm sâu sắc hơn và cụ thể hóa khẩu hiệu đột phá “Thống nhất - tự giác - hợp tác - phát triển” gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và phương châm “Phát triển SX là gốc, nâng cao đời sống cho dân là mục tiêu, lợi ích mang lại cho dân là động lực”; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM có sự tham gia của người dân.

Đây là việc rất quan trọng, làm cơ sở cho cả quá trình phát triển lâu dài của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và dân vận, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng NTM; phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt của đảng viên, hội viên đoàn thể, nhất là ở cơ sở…

Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng NTM năm 2015 là hơn 3.250 tỷ đồng, riêng nhu cầu vốn đầu tư cho 7 xã có kế hoạch hoàn thành 19 tiêu chí trong năm nay là gần 280 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện các địa phương đang gặp khó về nguồn vốn đầu tư.

Năm 2014, tỉnh Hậu Giang đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM được hơn 10.170 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên tỉnh đã xây dựng hoàn thành và công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đến nay lên 6 xã; 48 xã còn lại đều đạt từ 6-19 tiêu chí.

THANH BẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận