Thứ hai, 23/07/2018 03:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hậu Giang phấn đấu đạt mục tiêu

13/09/2013, 10:14 (GMT+7)

Theo kế hoạch, đến năm 2015 tỉnh Hậu Giang sẽ có khoảng 20% số xã (từ 11-12 xã) đạt chuẩn xã NTM, tuy nhiên, mục tiêu này lại rất khó hoàn thành.

Theo kế hoạch, đến năm 2015 tỉnh Hậu Giang sẽ có khoảng 20% số xã (từ 11-12 xã) đạt chuẩn xã NTM, tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, cuộc khủng hoảng kinh tế chưa hồi phục, nguồn lực đầu tư tài chính bị hạn chế thì mục tiêu trên rất khó thành hiện thực.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang, cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, toàn tỉnh đã huy động được 12.300 tỷ đồng vốn đầu tư cho các công trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đời sống dân sinh…

Trong đó, vốn ngân sách chiến 14,63%, vốn tín dụng chiếm 81,20%, đầu tư trực tiếp từ doanh nghiệp 0,91%, còn lại là dân đóng góp và các nguồn khác. Nhờ đó, đến nay 11 xã điểm của tỉnh đã đạt bình quân 10-11 tiêu chí, xã đang dẫn đầu các xã điểm hiện nay là Tân Tiến (TP Vị Thanh).

Đối với 43 xã còn lại bình quân đạt từ 3-4 tiêu chí, trong đó xã thấp nhất là Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy), mới đạt 1 tiêu chí (quy hoạch).

Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn ở Hậu Giang đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, nếu không được Trung ương hỗ trợ sẽ rất khó hoàn thành

Kết quả đánh giá theo nhóm tiêu chí của ngành chức năng cho thấy, kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Hậu Giang những năm qua đã có sự chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, nhóm biểu thị cho tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn (nhóm I), gồm 9 tiêu chí (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15), đến nay có 27,16% số xã đạt yêu cầu.

Nhóm biểu thị cho việc nâng cao đời sống người dân nông thôn (nhóm II), gồm 7 tiêu chí (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16) có 30,16 % xã đạt yêu cầu. Nhóm biểu thị cho môi trường nông thôn (nhóm III), gồm 3 tiêu chí (17, 18, 19), có 21% xã đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, theo ông Đồng, kết quả đạt được những năm qua chỉ mới là thành tựu bước đầu, nhiều khó khăn thách thức vẫn còn ở phía trước, cần phải tập trung giải quyết.

Điều kiện đất đai tự nhiên nhiều nơi còn bị phèn, mặn, xa nguồn nước tưới, nhiều vùng trũng thấp khó tiêu thoát nước; trình độ tiếp cận KHKT của nông dân còn nhiều hạn chế, trong khi đó lực lượng cán bộ kỹ thuật ngành NN-PTNT còn yếu và thiếu; chính sách thu hút đầu tư cũng như thực tế đào tư vào lĩnh vực nông nghiệp chưa nhiều, tiêu thụ nông sản còn bấp bênh…

 Đó là những thách thức lớn mà Hậu Giang đang gặp phải, cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, tỉnh hậu Giang đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xác định các sản phẩm chủ lực để hỗ trợ phát triển; phối hợp vận hành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giảm giá thành, nâng giá trị, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Đảm bảo mục tiêu đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn là 22 triệu đồng/người/năm. Trong đó, 11 xã nhóm I đạt 29 triệu đồng/người/năm, 17 xã nhóm II đạt 25 triệu đồng/người/năm; 16 xã còn lại (nhóm III) đạt 20 triệu đồng/người/năm.

Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển giao KHKT, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Phấn đấu đến năm 2015 có 20.000 lao động nông nghiệp được đào tạo nghề, 70% số hộ nông dân được chuyển giao KHKT.

Về lĩnh vực xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành các nhóm tiêu chí sau: nhóm I có 40% xã, nhóm II có 50% xã và nhóm III có 30% số xã đạt yêu cầu. Đặc biệt tập trung quyết liệt vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí do dân tự làm (có 7/19 tiêu chí gồm: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19) đạt 100% và 8/49 triêu chí phụ (2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 15.1, 17.2, 17.3, 17.5) cơ bản hoàn thành.

Là tỉnh mới được chia tách, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc huy động nội lực của tỉnh Hậu Giang còn rất hạn chế, nên rất cần sự tiếp sức của các bộ, ngành Trung ương.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới đây, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đã kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh như: đầu tư đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, kè chống sạt lở, đê bao bảo vệ vùng nguyên liệu mía, cây ăn trái, đường về trung tâm các xã, trường học, trung tâm y tế, trụ sở làm việc cơ quan nhà nước…

Riêng về Chương trình xây dựng NTM, tỉnh Hậu Giang kiến nghị được bố trí nguồn vốn trực tiếp cho năm 2014 là 27 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho phát triển là 17 tỷ đồng, gồm đầu tư hỗ trợ 4 xã (Đông Thạnh, Vị Tân, Nhơn Nghĩa A và Vĩnh Viễn) là 10 tỷ đồng để phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2014; 7 tỷ đồng hỗ trợ cho các xã điểm.

Vốn sự nghiệp đầu tư cho các lĩnh vực: thông tin, tuyên tuyền, đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng NTM, hỗ trợ phát triển sản xuất 10 tỷ đồng…

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận