Thứ hai, 25/06/2018 12:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

HĐND TP Cần Thơ họp kỳ thứ 14

04/12/2014, 10:03 (GMT+7)

Trong 3 ngày 3-4 và 5/12/2014, HĐND TP Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 họp kỳ thứ 14. Các đại biểu HĐND thảo luận và thông qua 22 báo cáo, 1 thông báo, 24 dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

Trong đó, các nội dung sẽ thông qua gồm: Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015 của Thường trực HĐND thành phố; báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của HĐND thành phố; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 12 đến trước kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố.

Tại kỳ họp này HĐND sẽ thảo luận và quyết định một số nội dung như: Chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020; phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030; mức hỗ trợ cho học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật; quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú về chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Cần Thơ…

HĐND TP Cần Thơ sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu; chất vấn giám đốc Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Sở Công thương. Đặc biệt trong những ngày họp Thường trực HĐND thành phố có tổ chức đường dây “nóng” điện thoại trực tiếp - số điện thoại là: 07102.249.990 nhằm tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố.

HỮU ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận