Thứ ba, 19/02/2019 12:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hiến pháp sửa đổi đặt ra nhiều vấn đề cấp bách

25/12/2013, 09:30 (GMT+7)

Ngày 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp và nhất trí ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Ngày 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp và nhất trí ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Tại cuộc họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Hiến pháp sửa đổi đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách với các ngành, các cấp trong việc tổ chức thi hành để đạo luật gốc đi vào cuộc sống và phát huy được vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho hay, với những thay đổi về nội dung và điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan Nhà nước nên cần phải có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Còn Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH Nguyễn Văn Hiện dự đoán, sau khi Hiến pháp mới có hiệu lực có thể sẽ xuất hiện 3 nhóm vấn đề: Những quy định trái với Hiến pháp, quy định không còn phù hợp hoặc những quy định của Hiến pháp nhưng chưa có trong các quy định hiện hành.

Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị phải rà soát lại 3 nhóm luật kể trên trong quá trình tổ chức thi hành. Qua đó, nếu có quy định nào trái với Hiến pháp cần ưu tiên sửa đổi ngay. Sau đó là sửa đổi, bổ sung với những quy định không còn phù hợp Hiến pháp và những quy định có trong Hiến pháp nhưng chưa được quy định trong luật.

Tán thành với quan điểm của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ông K’sor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH đề nghị cần ban hành Nghị quyết của UBTVQH để hướng dẫn thi hành, giúp Ủy ban theo dõi và chỉ đạo quá trình thi hành Hiến pháp.

Ở góc độ khác, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho rằng, để luật không “bó” Hiến pháp, cần tiến hành việc “một luật sửa nhiều luật” nhằm bảo đảm các quy định phải được thực thi ngay khi Hiến pháp có hiệu lực. Ngoài ra, muốn Hiến pháp đi vào cuộc sống, ngoài các hội nghị lớn của các cơ quan Trung ương, cần có đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đối với vấn đề này.

Kết luận, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu thống nhất sớm có Nghị quyết về kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều theo Nghị quyết 64/2013/QH13 của QH để Hiến pháp bảo đảm hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Như vậy, sau hai ngày diễn ra, phiên họp lần thứ 23 của UBTVQH khóa XIII đã khép lại với một số nội dung, nghị quyết quan trọng được các đại biểu cho ý kiến để xem xét, thông qua trong kỳ họp QH lần thứ 7.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận