Thứ hai, 24/09/2018 04:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hiệu quả bón NPK-S Lâm Thao ở Thái Bình

14/05/2014, 06:55 (GMT+7)

Bón phân NPK-S Lâm Thao phù hợp với đồng đất của Thái Bình, được nông dân ưa chuộng.

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp với 7 huyện và 1 thành phố, có 286 xã, phường, thị trấn; trong đó 279 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân. Dân số toàn tỉnh trên 1,8 triệu người, trong đó gần 70% sống ở nông thôn, thu nhập của người dân Thái Bình chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Diện tích tự nhiên 1.546 km², diện tích đất nông nghiệp 102 ngàn ha, chiếm gần 67% diện tích đất tự nhiên của tỉnh, diện tích trồng cây hằng năm trên 93 ngàn ha, trong đó diện tích lúa nước gần 82 ngàn ha. Lượng phân bón hàng năm sử dụng cho trồng trọt là rất lớn, chủng loại phân bón được sử dụng ở Thái Bình cũng rất đa dạng và phong phú.

Trong những năm qua thực hiện liên kết 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) và đặc biệt là thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ IX. Đổi mới phương thức hoạt động thông qua những việc làm thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên, nông dân.

Đặc biệt các cấp hội đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các Công ty, trạm, trại để tập trung làm tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển SX như tập huấn chuyển giao KHKT; xây dựng các mô hình trình diễn để hội viên nông dân tham quan học tập từ đó nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong việc tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Để đánh giá tác động của phân bón NPK-S Lâm Thao đối với lúa trên vùng sinh thái khác nhau tại Thái Bình, đồng thời chủ động nguồn phân bón có chất lượng cung ứng cho nông dân trong tỉnh, vụ mùa năm 2013 Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Cty CP Supe phốt phát & hóa chất Lâm Thao tiến hành xây dựng mô hình trình diễn phân bón chuyên dụng nhằm đánh giá hiệu quả của việc áp dụng phân bón NPK-S 5.10.3-8 bón lót và NPK-S 12.5.10-14 cho bón thúc trên lúa tại 8 điểm thuộc 4 huyện.

Cụ thể gồm: Xã Đông Cường (huyện Đông Hưng); các xã Vũ Hòa, Bình Minh, Nam Cao (huyện Kiến Xương); các xã Đông Hoàng, Đông Trung (huyện Tiền Hải); các xã Song An, Nguyên Xá (huyện Vũ Thư).

- Sử dụng phân bón: Giống lúa tham gia mô hình trình diễn bón phân Lâm Thao đều là giống chịu thâm canh nên quy trình bón phân đều thống nhất cho 1 sào Bắc bộ như sau:

+ Bón lót 20 kg phân NPK-S5.10.3-8, bón thúc 17 kg NPK-S12.5.10-14.

Bón phân NPK-S Lâm Thao phù hợp với đồng đất của Thái Bình, được nông dân ưa chuộng. Bón phân NPK-S 5.10.3-8 bón lót, NPK-S 12.5.10-14 bón thúc lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh sớm, tập trung; lúa trỗ nhanh, gọn, rút ngắn thời gian sinh trưởng, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao, năng suất cao hơn so với đại trà của nông dân. Sản phẩm phân bón NPK-S Lâm Thao được nông dân Thái Bình tin dùng.

+ Cách bón: Bón lót toàn bộ 20 kg/sào chuyên bón lót khi bừa cấy. Bón thúc 2 lần, lần 1 khi cây bén rễ hồi xanh, bắt đầu đẻ nhánh bón 9 kg, lần 2 bón đón đòng 8 kg/sào.

+ Đối chứng: Bón lót phân NPK-S 5.10.3-8 là 20 kg/sào. Bón thúc lần 1 là 6 kg ure khi lúa bén rễ hồi xanh, bắt đầu đẻ nhánh + 2 kg kali. Bón lần 2 là 4 kg ure khi lúa đẻ nhánh rộ. Bón thúc đòng 3 kg kali.

Qua thực hiện các mô hình trình diễn đã đạt được kết quả cao, thể hiện:

- Ở giai đoạn mạ: Các giống trong mô hình và ngoài mô hình đều giống nhau, mạ khỏe, sức sinh trưởng tốt.

- Giai đoạn lúa cấy: Các giống lúa ở mô hình đẻ nhánh sớm, tập trung, lá xanh đẹp, lúa trỗ nhanh, gọn; các giống đối chứng đẻ nhánh không tập trung, lá xanh đậm hơn, thời gian lúa trỗ dài hơn, nhiều bông hơn nhưng tỷ lệ bông có số hạt dưới 100 hạt nhiều hơn, tỷ lệ lép cao hơn, số hạt chắc ít hơn.

- Sâu bệnh: Cả 3 mô hình mức độ sâu bệnh đều nhiễm nhẹ hơn so với đối chứng, đặc biệt là rầy nâu.

Theo dõi trên giống lúa tại 8 xã nêu trên cho thấy trên nền phân bón NPK chuyên dụng của Lâm Thao cây lúa phát triển cân đối, cứng, bộ lá khỏe, lúa đẻ tập trung hơn và tỷ lệ dảnh hữu hiệu cao hơn so với ruộng đối chứng.

Số dảnh đẻ tối đa đếm được số bình quân tương đương ở cả nền dùng phân chuyên dụng và đối chứng, nhưng tỷ lệ hữu hiệu ở nền phân chuyên dùng NPK-S Lâm Thao cao hơn so với đối chứng.

Trên nền phân bón NPK-S Lâm Thao cây lúa có sức chống chịu sâu bệnh hại ngoài đồng ruộng khá hơn, đặc biệt là bệnh đạo ôn và rầy.

Kết quả cho thấy, mô hình sử dụng phân bón NPK-S chuyên dụng Lâm Thao đều có các chỉ tiêu yếu tố cấu thành năng suất và năng suất tăng so với các ruộng sử dụng phân đơn. Năng suất lúa ở ruộng mô hình đạt 63,15 tạ/ha, năng suất lúa ở ruộng đối chứng đạt 61,12 tạ/ha, mức tăng năng suất thực thu cuối cùng của mô hình bón phân NPK chuyên dụng so với phân đơn là 5,66 - 6,18%.

BÙI THỊ NGA Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình

Đang được quan tâm

Gửi bình luận