Thứ hai, 23/07/2018 04:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hình thành và phát triển nhiều vùng chuyên canh

12/09/2013, 10:26 (GMT+7)

Hiện tỉnh đã thực hiện phân bổ, giữ ổn định diện tích đất trồng lúa đến năm 2015 là 26,6 nghìn ha và đến năm 2020 là 25 nghìn ha, đảm bảo an ninh lương thực cho nửa triệu dân.

5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) và gần 3 năm tiến hành xây dựng NTM, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng được các mô hình cụ thể để phát triển nông nghiệp. Với nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh, các vùng sản xuất tập trung đã dần được hình thành, dù ở quy mô chưa lớn nhưng có vai trò rất quan trọng, tạo tiền đề cho sản xuất hàng hoá.

Hiện tỉnh đã thực hiện phân bổ, giữ ổn định diện tích đất trồng lúa đến năm 2015 là 26,6 nghìn ha và đến năm 2020 là 25 nghìn ha, đảm bảo an ninh lương thực cho nửa triệu dân. Đến nay đã hình thành được các vùng chuyên canh lúa ở Đông Triều (3 nghìn ha), Quảng Yên (5 nghìn ha); vùng rau, hoa ở Quảng Yên (90 ha), Hạ Long (50 ha); vùng hoa 50 ha ở Hoành Bồ, Đông Triều; vùng chè ở Hải Hà (1 nghìn ha), Đầm Hà (100 ha); vùng cây ăn quả gồm na, thanh long ruột đỏ, vải chín sớm ở Đông Triều (1,06 nghìn ha); Uông Bí (318ha)…

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận