Thứ hai, 27/05/2019 06:44 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hình thành vùng trọng điểm cây dược liệu Quốc gia

17/06/2013, 09:30 (GMT+7)

Đảng bộ tỉnh Hà Giang đang tập trung đẩy mạnh phát triển trồng cây dược liệu gắn với công cuộc xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện của Hà Giang thuộc Chương trình 30a của Chính phủ.

Đảng bộ tỉnh Hà Giang đang tập trung đẩy mạnh phát triển trồng cây dược liệu gắn với công cuộc xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện của Hà Giang thuộc Chương trình 30a của Chính phủ, phấn đấu xây dựng địa phương trở thành vùng trọng điểm phát triển cây dược liệu Quốc gia trong giai đoạn 2013-2020. 

Theo khảo sát của Viện Dược liệu, Hà Giang hiện có trên 1.000 loài dược liệu với tổng diện tích 7.939 ha. Tiêu biểu là các loại: Thảo quả, Hương thảo, Giảo cổ lam, Đỗ trọng, Đương quy, Thiên niên kiện... phân bố tại tất cả các huyện trong tỉnh. Dự án "Phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo" tại 6 huyện nghèo 30a sẽ được tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện theo hướng lồng ghép các dự án, chương trình đã có trên địa bàn. Đặc biệt, dự án còn có sự giúp đỡ của Bộ Y tế, Viện Dược liệu, Viện Rau quả Trung ương phối hợp với địa phương triển khai.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Giang cho biết: Trong giai đoạn 2013-2015, tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành chăm sóc, bảo vệ trên 3.000 ha cây dược liệu được trồng mới; cải tạo, chăm sóc trên 6.400 ha diện tích cây dược liệu lâu năm hiện có và trồng mới 4.000 ha. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Hà Giang sẽ triển khai dự án quy mô phát triển 10.000 ha cây dược liệu tại 6 huyện nghèo trong Chương trình 30a. Qua đó sẽ giải quyết việc làm cho khoảng trên 50.000 lao động hàng năm, tăng mức thu nhập bình quân của tỉnh, dự kiến từ 150-200 triệu đồng/ha từ việc thu mua dược liệu.

MINH TÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận