Thứ hai, 20/08/2018 02:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồ sơ đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP

18/10/2012, 10:02 (GMT+7)

Đề nghị cho biết thành phần và số lượng của Hồ sơ đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP?

* Đề nghị cho biết thành phần và số lượng của Hồ sơ đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP?

Trả lời:

Theo Điều 7 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN-PTNT thì thành phần Hồ sơ đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP được quy định như sau:

1. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy có bản chính để đối chiếu);

c) Sổ tay chất lượng được ban hành phù hợp với TCVN 7457:2004, bao gồm hướng dẫn về hồ sơ đăng ký; trình tự, thời gian đánh giá, cấp, cấp lại, gia hạn, mở rộng phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP; giám sát sau chứng nhận; cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận VietGAP; tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác;

d) Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận có nội dung phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Danh sách chuyên gia đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này kèm theo bản sao bằng, chứng chỉ đào tạo chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

e) Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận