Thứ tư, 21/11/2018 07:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồ sơ thiết kế tàu cá

28/11/2011, 10:05 (GMT+7)

* Hồ sơ thiết kế tàu cá được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 13, Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ NN - PTNT về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá, hồ sơ thiết kế tàu cá được quy định như sau: 1. Hồ sơ thiết kế tàu cá Hồ sơ thiết kế tàu cá được quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111:2002, TCVN 6718: 2000. 2. Bắt buộc áp dụng các hồ sơ thiết kế tàu cá trong đóng mới tàu cá quy định như sau: a) Các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên, các tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế cấp I hoặc không hạn chế, khi đóng mới bắt buộc phải có thiết kế kỹ thuật được Cơ quan Đăng kiểm phê duyệt; b) Các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa đến dưới 250 sức ngựa hoạt động tại vùng biển hạn chế cấp II, được miễn thiết kế kỹ thuật nếu đóng theo mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương thẩm định và được cơ quan Đăng kiểm tàu cá phê duyệt theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111:2002, TCVN 6718:2000. Nếu tàu cá được đóng không có thay đổi theo mẫu đã được duyệt, thì sử dụng hồ sơ mẫu làm hồ sơ kỹ thuật tàu, Nếu đóng sai khác với mẫu được duyệt, yêu cầu phải có hồ sơ hoàn công; c) Các tàu cá khác thuộc diện bắt buộc phải đăng kiểm không nói ở điểm a và điểm b nêu trên, cho phép được đóng theo mẫu truyền thống của địa phương, song chủ tàu phải có bản thuyết minh về tính năng, bố trí chung trang thiết bị của tàu trình Cơ quan Đăng kiểm tàu cá trước khi xuất xưởng.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận