Thứ năm, 18/07/2019 09:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hồ sơ xuất ngũ trong quân đội nhân dân

23/01/2018, 06:35 (GMT+7)

Thông tư số 279/2017 ngày 31/10/2017 của Bộ Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân quy định hồ sơ xuất ngũ có hai trường hợp...

Anh Lê Văn Thứ ở tỉnh Bình Định muốn biết trường hợp con anh đi bộ đội nhưng sức khỏe yếu do cháu bị bệnh, nay muốn xin cho cháu được xuất ngũ thì thủ tục hồ sơ làm như thế nào?

Trả lời:

Tại Thông tư số 279/2017 ngày 31/10/2017 của Bộ Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân quy định hồ sơ xuất ngũ có hai trường hợp như sau:

1. Trường hợp xuất ngũ đúng thời hạn và xuất ngũ sau thời hạn, hồ sơ gồm:

a) Lý lịch nghĩa vụ quân sự.

b) Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

c) Phiếu quân nhân.

d) Nhận xét quá trình công tác.

đ) Quyết định xuất ngũ: 5 bản (đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; cơ quan tài chính đơn vị giải quyết xuất ngũ 1 bản; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về 1 bản; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ 2 bản, trong đó 1 bản dùng để nộp cho cơ sở dạy nghề nơi hạ sĩ quan, binh sĩ đến học nghề).

e) Giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2. Trường hợp xuất ngũ trước thời hạn, hồ sơ gồm:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 1 tháng trở lên, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, thì hồ sơ xuất ngũ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này (quyết định xuất ngũ ghi rõ lý do xuất ngũ) và kèm theo một trong các văn bản sau:

- Biên bản giám định sức khỏe của Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc biên bản giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ (theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này).

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là gia đình có hoàn cảnh khó khăn (theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này).

- Văn bản của cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn chính trị (theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này).

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ dưới 1 tháng, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ thì chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, kèm theo hồ sơ nhập ngũ bàn giao trả về địa phương cấp huyện nơi giao quân theo quy định.

Trên đây là những quy định chung, anh căn cứ vào thời gian phục vụ tại ngũ của cháu để đối chiếu khi làm các thủ tục hồ sơ theo quy định.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận