Thứ tư, 26/09/2018 02:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ 100% chi phí bồi dưỡng, truyền nghề khuyến nông

13/01/2010, 10:17 (GMT+7)

Chính phủ vừa có Nghị định về khuyến nông theo đó kể từ ngày 1/3/2010, nông dân sản xuất nhỏ thuộc diện nghèo, nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 100% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo. 

Mức hỗ trợ 50% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo dành cho nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác.

Đối với người hoạt động khuyến nông hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và ăn ở khi tham dự đào tạo. Đối với xây dựng mô hình trình diễn được hỗ trợ tối thiểu từ 30% đến 100% chi phí mua giống, vật tư thiết yếu khi mô hình trình diễn ở những huyện nghèo, địa bàn khó khăn.

Được biết, năm 2010, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia đã xây dựng chương trình khuyến nông với tổng kinh phí 196 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt được đầu tư 44,7 tỷ tỷ đồng.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận