Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 30/05/2020 - 09:49

Chăn nuôi

Hỗ trợ 42 con bò cái giống cho các hộ nghèo

Thứ Tư 26/02/2020 - 09:54

Hiện chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định, tổng đàn bò 16.708 con, tỉ lệ bò lai đạt 49,5%, tăng 1,5% so với kế hoạch.

Phát triền đàn bò lai sind, cho năng suất thịt cao.

Phát triền đàn bò lai sind, cho năng suất thịt cao.

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, vừa qua huyện đã hỗ trợ 42 con bò cái giống cho các hộ nghèo các xã Ea Bar, Sông Hinh và xã Sơn Giang với kinh phí 517 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí từ mô hình giảm nghèo 2019, hiện bò cái giống phát triển khỏe mạnh.

Cùng với đó, huyện triển khai thực hiện tốt đề án phát triển đàn bò, tăng tỉ lệ bò lai trên địa bàn huyện. Nâng cao năng lực mạng lưới thú y, tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng gia súc, phun thuốc vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

Hiện chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định, tổng đàn bò 16.708 con, tỉ lệ bò lai đạt 49,5%, tăng 1,5% so với kế hoạch.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/ho-tro-42-con-bo-cai-giong-cho-cac-ho-ngheo-d258385.html