Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 08/07/2020 - 07:16

Chăn nuôi

Hỗ trợ 6 tỷ đồng phát triển đàn bò lai Sind

Thứ Năm 17/10/2019 - 08:57

UBND huyện miền núi Minh Hóa (Quảng BÌnh) cho biết, trong năm 2019, đã hỗ trợ số tiền gần 6 tỷ đồng thực hiện 32 dự án chăn nuôi bò lai sind cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở các địa phương.

14-08-57_nnvn_nh_pht_trien
Phát triển đàn bò lai sind ở huyện Minh Hóa.

Việc hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo mua trên con 800 bò giống lai sind có chất lượng để phát triển chăn nuôi, giúp các gia đình có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, Minh Hóa thúc đẩy nhanh việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, Minh Hóa có tổng đàn bò gần 12.000 con, trong đó, số lượng bò lai sind có trên 2.500 con. Định hướng của địa phương là dần thay thế đàn bò cóc địa phương bằng bò bò lai sind để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/ho-tro-6-ty-dong-phat-trien-dan-bo-lai-sind-d251343.html