Thứ hai, 10/12/2018 02:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ 70% kinh phí mua giống cá

18/04/2012, 10:32 (GMT+7)

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển SXNN và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh”.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển SXNN và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, từ năm 2012 nông dân được hỗ trợ 70% giá giống cá rô phi đơn tính, cá chim trắng cho tất cả các vùng nuôi trồng thuỷ sản; hỗ trợ 70% giá giống cá chép lai 3 máu, giống trắm cỏ đối với các vùng nuôi thâm canh. 

Phòng NN- PTNT các huyện căn cứ số lượng, chủng loại cá giống của UBND các xã, HTX để nghiệm thu. Sau khi giao nhận tiền mua cá giống các hộ phải nộp 30% cho đơn vị cung ứng; phần còn lại Phòng NN- PTNT thanh toán.

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận