Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm 24/10/2019 , 08:55 (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên biên giới, hải đảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Thị Minh Phụng đã ký quyết định phân bổ gần 25 tỷ đồng vốn dự phòng cho đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp (bổ sung) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM năm 2019.

16-17-22_1cc_x_dc_biet_kho_khn_khu_vuc_bien_gioi_vung_nui_vung_bi_ngng_ven_bien_v_hi_do_se_duoc_ho_tro_pht_trien_h_tng_v_gim_v_gim_ngheo_ben_vung_1
Các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo sẽ được hỗ trợ phát triển hạ tầng và giảm nghèo bền vững.

Theo đó, sẽ ưu tiên thực hiện đề án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn vốn trên sẽ hỗ trợ cho 24 ấp thuộc 4 xã, gồm 2 xã biên giới là Phú Lợi, Phú Mỹ (huyện Giang Thành) và 2 xã bãi ngang ven biển là Vân Khánh Đông (huyện An Minh) và Nam Thái A (huyện An Biên) để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng NTM.

Phấn đấu không còn xã nào dưới 5 tiêu chí, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tại các ấp thuộc các xã bãi ngang ven biển dưới 10 tiêu chí theo Quyết định 1385, ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Kiên Giang cho biết, 2 xã khó khăn khu vực biên giới của huyện Giang Thành là Phú Lợi, Phú Mỹ được hỗ trợ gần 6,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này để xây dựng cơ sở hạ tang, như làm đường dân sinh, xây dựng cầu, cống, tại các ấp Kinh Mới, Trần Thệ, Trà Phô, Trà Phọt, Rạch Dứa (xã Phú Mỹ) và Rạch Gỗ, Tà Peng, Cả Ngay, Giồng Kè (xã Phú Lợi)…

16-17-22_2cc_x_kho_khn_duoc_ho_tro_xy_dung_cu_ngng_song_v_duong_be_tong_xi_mng_to_thun_loi_cho_gio_thong_di_li_vn_chuyen_hng_ho_1
Các xã khó khăn được hỗ trợ xây dựng cầu ngang sông và đường bê tông xi măng, tạo thuận lợi cho giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Xã khó khăn vùng bãi ngang là Nam Thái A (huyện An Biên) và Vân Khánh Đông (huyện An Minh) được hỗ trợ phát triển hạ tầng. Tổng cộng 13 ấp của 2 xã trên, gồm Ngọc Hiển, Mương Đào, Phong Lưu, Minh Giồng, Ngọc Thành, Minh Cơ, Xẻo Đôi, Xẻo Quao A, Bảy Biển, Thái Hòa, Xẻo Vet, Đồng Giữa và Xẻo Quao B được hỗ trợ xây dựng cầu ngang sông và đường bê tông xi măng, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Ngoài xây dựng hạ tầng, còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các xã thuộc phạm vi kế hoạch, nâng cao nhận thức cộng đồng tại các ấp về xây dựng NTM gắn với chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đồng thời, tuyên truyền dưới dạng hội nghị chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, các mô hình hiệu quả, các hoạt động tôn vinh các gương điển hình tiêu biểu các cấp.

Ban hành bộ quy ước mẫu cho các cấp làm căn cứ thực hiện, quy trình lập kế hoạch xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp có sự tham gia của người dân và cộng đồng dân cư phù hợp với kế hoạch xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Ban hành sổ hướng dẫn phương pháp quản lý cộng đồng trong xây dựng NTM, sổ tay hướng dẫn quy trình mẫu xử lý nước thải phân tán cụm dân cư góp phần giảm ô nhiễm môi trường và cải tạo cảnh quan ở nông thôn.
 

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Theo ông Nguyễn Văn Vững, tỉnh Kiên Giang cũng đã quyết định hỗ trợ trên 8,1 tỷ đồng để phát triển các hợp tác xã đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, mua sắm thiết bị phục vụ mô hình sản xuất lúa, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể có 14 hợp tác xã ở các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, An Biên, Châu Thành được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp và trụ sở làm việc.

16-17-22_3cc_hop_tc_x_nong_nghiep_duoc_ho_tro_xy_dung_h_tng_se_giup_gim_chi_phi_sn_xut_nng_co_gi_tri_lu_go_tng_them_loi_nhun_cho_x_vien_1
Các hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ xây dựng hạ tầng, sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị lúa gạo, tăng thêm lợi nhuận cho xã viên.

Ông Nguyễn Văn Bấu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Hòa (huyện Châu Thành) phấn khởi cho biết: “Đợt này hợp tác xã được hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, phía đơn vị đối ứng thêm 25% nữa, để làm 1,7 km giao thông nội đồng trên tuyến đê bao khép kín diện tích sản xuất. Với tuyến giao thông này, sẽ thuận tiện cho việc đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất, vận chuyển vật tư cũng như chuyển nông sản về kho sấy, bảo quản. Nhờ đó, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị lúa gạo, tăng thêm lợi nhuận cho xã viên”.

Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang còn tổ chức 1 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho hợp tác xã, với khoảng 40 học viên là lãnh đạo, học trong 7 ngày, gồm 2 ngày học lý thuyết, 4 ngày đi thực tế và 1 ngày gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Tổ chức các lớp đào tạo nghề lao động ở các ấp gắn với mô hình sản xuất theo chuỗi, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có. Hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu phù hợp định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ưu tiên hỗ trợ các hộ có điều kiện, có năng lực phát triển sản xuất về lãi suất vay vốn, mua vật tư, hỗ trợ tham quan, tập huấn, đào tạo nghề… để phát triển sản phẩm đặc trưng, làm cơ sở để nhân rộng.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua và sự hỗ trợ đầu tư phát triển tiếp theo, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 3-4%/năm. Thu nhập người dân tăng ít nhất từ 1,6 - 1,8 lần so với năm 2015, 100% ấp có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô hình Mỗi xã một sản phẩm. Cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu cấp ấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân như điện, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất…

Nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, đơn vị đang thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020, tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo đó, sẽ xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học và trạm y tế tại các xã đảo.

Cụ thể, sẽ lắp đặt 6 hệ thống lọc nước uống tinh khiết loại 1.000 lít/ngày đêm, được nhập khẩu đồng bộ, nguyên chiếc tại 4 điểm trường và 2 trạm y tế cho thành phố Hà Tiên và huyện đảo Kiên Hải.

PHÚC NGHI

Huyện Phù Cừ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Phù Cừ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 06/08/2020 - 22:05

Huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 6/8.

Hải Phòng tôn vinh gương tiêu biểu ủng hộ xây dựng nông thôn mới

Hải Phòng tôn vinh gương tiêu biểu ủng hộ xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới 06/08/2020 - 17:27

Trong 9 gương mặt tiêu biểu của Hải Phòng năm 2019, có 1 trường hợp đóng góp gần 20 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới tại quê hương.

Tinh bột nghệ OCOP ở Vĩnh Phúc

Tinh bột nghệ OCOP ở Vĩnh Phúc

OCOP 03/08/2020 - 09:00

Sau 4 năm đầu tư chế biến, tinh bột nghệ của Cty Cổ phần Nghệ và trà xanh Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) được chọn là sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Tổ chức cuộc thi về Chương trình OCOP trên mạng Internet

Tổ chức cuộc thi về Chương trình OCOP trên mạng Internet

Nông thôn mới 01/08/2020 - 15:58

Cuộc thi này nhằm khuyến khích toàn thể nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh tham dự, với cơ cấu giải đặc biệt lên đến 10 triệu đồng.

Khen thưởng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Khen thưởng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 31/07/2020 - 14:10

3 xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà), Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) được UBND tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng mỗi xã 1 tỷ đồng.

Sơn Ninh phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Sơn Ninh phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Nông thôn mới 31/07/2020 - 07:35

Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017.

Long An: Xã thuần nông Phước Hậu đạt chuẩn NTM nâng cao

Long An: Xã thuần nông Phước Hậu đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới 30/07/2020 - 21:35

Ngày 30/7, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An treo cờ đỏ rực chào đón danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

222 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới

222 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 30/07/2020 - 14:53

Thông tin 222 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới được công bố tại buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chiều 30/7.

Huyện Bình Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Bình Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 30/07/2020 - 13:48

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nông thôn mới 30/07/2020 - 10:10

Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa có 379 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xây dựng NTM gắn với an ninh nguồn nước

Xây dựng NTM gắn với an ninh nguồn nước

Nông thôn mới 30/07/2020 - 09:30

Nhiều vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước được đưa ra tại Hội thảo “Đánh giá thực trạng về an ninh nguồn nước tại Thái Nguyên gắn với chương trình xây dựng NTM”.

Yên Bái xây dựng thành công 94 sản phẩm OCOP

Yên Bái xây dựng thành công 94 sản phẩm OCOP

OCOP 30/07/2020 - 07:30

Tỉnh Yên Bái có nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cho các tiểu vùng khí hậu khác nhau. Hết năm 2020, Yên Bái đã hoàn thành xây dựng 94 sản phẩm OCOP…

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đang giải quyết cho vay vốn trong lĩnh vực không phải đảm bảo bằng tài sản nông nghiệp, nông thôn…

Làng nông thôn mới ở Giang Tô

Làng nông thôn mới ở Giang Tô

Mô hình xã hội tiểu khang hay thịnh vượng vừa phải vẫn luôn là giấc mơ từ hàng ngàn năm nay của người nông dân Trung Quốc. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Yên Bái xây dựng thành công 94 sản phẩm OCOP

Yên Bái xây dựng thành công 94 sản phẩm OCOP

Tỉnh Yên Bái có nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cho các tiểu vùng khí hậu khác nhau. Hết năm 2020, Yên Bái đã hoàn thành xây dựng 94 sản phẩm OCOP…