Thứ ba, 25/09/2018 03:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên

02/12/2010, 09:50 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 75/2010/QĐ-TTg hỗ trợ về đào tạo, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), định mức lao động, tiền thuê đất cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Các công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp tại Tây Nguyên do Nhà nước làm chủ sở hữu sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; BQL rừng đặc dụng, BQL rừng phòng hộ; các DN ngoài Nhà nước (không bao gồm các DN có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Theo Quyết định của Thủ tướng, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế), cho việc đào tạo nghề đối với lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số, đủ điều kiện tuyển dụng vào làm việc theo yêu cầu phải đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của đơn vị sử dụng lao động.

Ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền BHXH, BHYT, BHTN cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động. Thời gian hỗ trợ nộp thay là 5 năm kể từ ngày người lao động vào làm việc tại đơn vị.

Về áp dụng định mức lao động, Quyết định nêu rõ, đơn vị sử dụng lao động được áp dụng định mức lao động bằng 80% định mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc thiểu số. Thời gian áp dụng là 5 năm kể từ ngày người lao động vào làm việc tại đơn vị.

Đối với tiền thuê đất, đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc tại đơn vị thì được giảm 50% tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp sử dụng từ 50% lao động là người dân tộc thiểu số trở lên thì được miễn 100% tiền thuê đất trong năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận