Thứ ba, 19/02/2019 04:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ hạ tầng và trang thiết bị cho sản phẩm nông nghiệp gần 48 tỷ đồng

03/12/2013, 10:32 (GMT+7)

Đây là khoản tiền thuộc dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” của tỉnh Lâm Đồng năm 2013 vừa được điều chỉnh theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đây là khoản tiền thuộc dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” của tỉnh Lâm Đồng năm 2013 vừa được điều chỉnh theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo quyết định này, dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” tỉnh Lâm Đồng năm 2013 có tổng nguồn vốn 49 tỷ 282 triệu đồng; trong đó, vốn ADB chiếm 42 tỷ 272 triệu đồng, số còn lại (7 tỷ 010 triệu đồng) thuộc vốn đối ứng của ngân sách tỉnh.

Ngoài khoản tiền dành cho hợp phần 2 gần 48 tỷ để đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và chất lượng cao, dự án còn dành 312 triệu đồng để phát triển khung thể chế và hệ thống sản phẩm nông nghiệp và 146 triệu đồng phát triển chương trình khí sinh học.

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận