Chủ nhật, 27/05/2018 07:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ học sinh ăn trưa tại trường

16/08/2012, 09:46 (GMT+7)

Xin hỏi cháu học lớp mẫu giáo 5 tuổi có được hưởng hỗ trợ tiền ăn từ tháng 1-5/2012 khi cháu chưa đủ 6 tuổi không?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: nguyenanhtuan_tq@yahoo.com xin tư vấn:

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, con tôi học lớp mẫu giáo 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa là 120 nghìn/tháng. Cháu được hưởng từ tháng 9-12/2011; từ tháng 1-5/2012 không được hưởng vì lý do sang tuổi thứ 6. Cháu sinh 16/8/2006, đến 16/8/2012 cháu mới tròn 6 tuổi. Xin hỏi cháu học lớp mẫu giáo 5 tuổi có được hưởng hỗ trợ tiền ăn từ tháng 1-5/2012 khi cháu chưa đủ 6 tuổi không?

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTG ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTG ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015. Chính sách này được quy định cụ thế như sau:

Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

Trẻ em mẫu giáo dân tộc rất ít người được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 -2015.

Trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn, hoặc cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 120.000 đồng/tháng và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học để duy trì bữa ăn trưa tại trường.

Hỗ trợ trẻ năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước 120 nghìn đồng/tháng (một năm học 9 tháng) để duy trì bữa ăn trưa tại trường; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học tại các trường mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ một phần học phí, nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đên trường.

Từ quy định nêu trên cho thấy thì đây là chính sách hỗ trợ của Nhà nước ta đối với học sinh mẫu giáo đến trường và trong một năm học các cháu chỉ được hỗ trợ 9 tháng chứ không phải hỗ trợ trong cả 12 tháng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận