Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Chủ nhật 27/09/2020 - 17:19

Luật sư của bạn

Hỗ trợ kinh phí cho trẻ em mẫu giáo

Thứ Ba 10/04/2018 - 06:30

Phương thức chi hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non được quy định tại Nghị định số 06/2018 ngày 5/01/2018 của Chính phủ...

Chị Lâm Thị Em ở tỉnh Lạng Sơn xin hỏi chuyên mục về chế độ chính sách của nhà nước đối với trẻ em mẫu giáo vùng cao. Trường hợp các cháu nghỉ học thì có được hưởng chế độ không?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Tại Nghị định số 06/2018 ngày 5/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, trong đó quy định phương thức chi hỗ trợ ăn trưa như sau:

1. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm.

2. Phương thức chi hỗ trợ

Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ em để lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức sau:

a) Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ em (khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nấu ăn cho trẻ em);

b) Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em theo quy định như đã nêu ở phần trên.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập: Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả. Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ để quyết định một trong hai phương thức nêu trên.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập: Phòng GD- ĐT chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và tổ chức phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện việc chi trả. Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ để quyết định một trong hai phương thức nêu trên.

3. Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

4. Trường hợp trẻ em chuyển trường, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm trả lại hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.

5. Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm thông báo Phòng GD- ĐT báo cáo UBND cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.

Từ quy định trên, nếu con của chị không đi học nữa thì sẽ không được hỗ trợ vì theo quy định khi các cháu nghỉ không đi học nữa thì nhà trường sẽ báo cáo Phòng GD-ĐT và UBND huyện dừng chi trả chế độ.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/ho-tro-kinh-phi-cho-tre-em-mau-giao-d216320.html