Thứ hai, 16/07/2018 05:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ người sản xuất lúa

03/12/2013, 10:32 (GMT+7)

Tôi muốn luật gia cho biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người trồng lúa và các thủ tục để nhận hỗ trợ, vì hiện nay có một số hộ đang mở rộng diện tích trồng lúa.

Ông Hoàng Hữu Trí ở Kiên Giang xin hỏi:

Gia đình tôi và một số hộ nông dân trên địa bàn huyện có diện tích trồng lúa lớn (chủ yếu sản xuất (SX) để xuất khẩu nên có quy mô lớn hơn so với các hộ nông dân khác). Tôi muốn luật gia cho biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người trồng lúa và các thủ tục để nhận hỗ trợ, vì hiện nay có một số hộ đang mở rộng diện tích trồng lúa.

Trả lời:

Theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư số 205/2012 ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có quy định chính sách hỗ trợ người SX lúa như sau:

Hằng năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ người SX lúa từ nguồn kinh phí chi thường xuyên mức: Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân SX lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân SX lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Người SX lúa sử dụng kinh phí được hỗ trợ để phát triển SX lúa có hiệu quả (ứng dụng tiến bộ KHKT, quy trình SX mới; đầu tư giống, phân bón, thuốc BVTV;…) nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lúa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp SX lúa trên diện tích đất nằm trong quy hoạch đất trồng lúa.

Trường hợp người SX lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ phân bón và thuốc BVTV như sau: Đối với diện tích gieo cấy trong phạm vi 45 ngày bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1.750.000 đồng/ha. Đối với diện tích gieo cấy trên 45 ngày bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 3.500.000 đồng/ha.

Việc tổ chức thực hiện hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV cho người SX lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh áp dụng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 187/2010 ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục SX vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Ngoài ra, người SX lúa còn được hỗ trợ chi phí khai hoang, cải tạo đất trồng lúa quy định.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận