Thứ hai, 25/06/2018 11:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con

10/06/2015, 06:12 (GMT+7)

Nghị định số 39/2015 ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ lethithampnmk@gmail.com hỏi:

Tôi làm cán bộ xã vùng đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang, phụ trách phụ nữ. Vừa qua thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với phụ nữ là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn khi sinh con trong diện thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình, tôi muốn hiểu thêm về các đối tượng phụ nữ được hưởng chính sách ưu đãi này, mong luật gia trả lời?

Trả lời:

Theo Nghị định số 39/2015 ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, có quy định đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Sinh một hoặc hai con.

2. Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

4. Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

5. Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

6. Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

7. Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ).

8. Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); không áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

9. Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Định mức hỗ trợ: Hai triệu đồng/người.

Thời điểm hỗ trợ: Tính từ tháng đầu sau khi sinh con thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Phương thức hỗ trợ: Bằng tiền, cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Đối tượng thụ hưởng tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2015. Bạn nghiên cứu để áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận