Thứ hai, 27/05/2019 06:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hỗ trợ SX hàng hóa nông nghiệp tập trung

15/08/2014, 08:15 (GMT+7)

Nhà nước đầu tư lập quy hoạch chi tiết vùng SX; hỗ trợ quy hoạch và thực hiện dồn điền đổi thửa để triển khai quy hoạch vùng trồng trọt tập trung.

Hỗ trợ SX hàng hóa nông nghiệp tập trung
Phát triển các vùng SX hàng hóa tập trung đang là ưu tiên của tỉnh Quảng Ninh

Đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng; hỗ trợ 50% chi phí để xây dựng nhà sơ chế, bảo quản, chế biến; hỗ trợ ứng dụng KHCN trong vùng SX tập trung…

Đó là những nội dung chính của Dự thảo chính sách xây dựng các khuyến khích phát triển vùng SX hàng hoá nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2020.

Theo Sở NN-PTNT, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị SXNN của Quảng Ninh liên tục được duy trì 6%/năm. Để thúc đẩy SXNN theo hướng hàng hoá gắn với thị trường, Quảng Ninh đang hiện thực hóa bằng những chính sách thiết thực.

Ông Nguyễn Hữu Giang, GĐ Sở NN-PTNT cho biết, chính sách khuyến khích phát triển vùng SX hàng hoá nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 có nhiều điểm mới so với các chính sách hỗ trợ nông nghiệp trước đây của tỉnh, đó là bằng nguồn ngân sách và các nguồn vốn lồng ghép, tỉnh sẽ đầu tư mạnh hơn nữa để thời gian tới hình thành những vùng SX tập trung theo hướng hàng hóa.

Cụ thể, về lĩnh vực trồng trọt, Nhà nước đầu tư lập quy hoạch chi tiết vùng SX; hỗ trợ quy hoạch và thực hiện dồn điền đổi thửa để triển khai quy hoạch vùng trồng trọt tập trung. Đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng dùng chung bao gồm đường điện trục chính, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, đường giao thông trục chính.

Riêng đối với việc hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng, vật nuôi (thuộc danh mục các sản phẩm chủ lực của tỉnh), tại các dự án triển khai trên địa bàn xã hoặc thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang, tỉnh sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua giống cây dài ngày, một lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 100 triệu đồng/người SX/vùng; hỗ trợ 60% chi phí mua giống cây ngắn ngày tối đa 3 lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 100 triệu đồng/người SX/lần/vùng.

Các dự án triển khai tại các địa bàn còn lại sẽ hỗ trợ 40% chi phí mua giống, một lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 100 triệu đồng/người SX/vùng. Hỗ trợ 40% chi phí mua giống cây ngắn ngày tối đa 3 lần cho cả giai đoạn, không quá 100 triệu đồng/người SX/lần/vùng. Đối với giống vật nuôi: Hỗ trợ 30% chi phí mua giống một lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 200 triệu đồng/người SX/vùng.

Chính sách cũng quy định hỗ trợ 50% chi phí để xây dựng các điểm trưng bày các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Đối với điểm giới thiệu sản phẩm cấp huyện, hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án.

Còn điểm giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh, hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án. Hỗ trợ 50% chi phí để mua máy móc, trang thiết bị dây chuyền SX, dây chuyền chế biến nông, lâm, thuỷ sản, nhà lưới, kho lạnh, máy nông nghiệp, tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Lĩnh vực thủy sản, thế mạnh của Quảng Ninh, cũng được quan tâm hỗ trợ. “Với tàu cá hoạt động khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thực hiện việc đóng mới, thay máy thuỷ mới hoặc cải hoán, nâng cấp vỏ tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên được hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện việc đóng mới, thay máy thuỷ mới hoặc nâng cấp, cải hoán vỏ tàu cá (không quá 200 triệu đồng/tàu đối với máy có công suất từ 90CV đến dưới 250CV; 350 triệu đồng/tàu đối với máy công suất từ 250CV trở lên. Trường hợp cải hoán, nâng cấp gia cố bọc vỏ thép tàu, bọc vỏ vật liệu mới: Mức hỗ trợ không quá 450 triệu đồng/tàu đối với vỏ tàu có chiều dài thiết kế từ 15m đến dưới 20m; 800 triệu đồng/tàu đối với vỏ tàu có chiều dài từ 20m trở lên)...”, dự thảo nêu rõ.

Ngoài ra, đối với phát triển lâm nghiệp, khi trồng mới rừng thâm canh gỗ lớn, cây lấy dầu, nhựa sẽ được hỗ trợ 1 lần cho cả giai đoạn, mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành và hỗ trợ 3 triệu đồng/ha tại các địa bàn còn lại.

Rừng thâm canh gỗ lớn, cây lấy dầu, lấy nhựa là rừng và đất rừng được quy hoạch là rừng SX được giao theo quy định được hỗ trợ trồng rừng SX thâm canh kinh doanh cây gỗ lớn tập trung có quy mô từ 100ha trở lên.

Cùng với đó, chính sách khuyến khích phát triển vùng SX hàng hoá nông nghiệp tập trung còn quy định về  hỗ trợ đào tạo, khuyến khích phát triển KHCN. Đối với người SX trong vùng SX tập trung tự ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào SX thành công được hỗ trợ 50% kinh phí thuê chuyên gia.

Hỗ trợ 100% kinh phí mua tài liệu hướng dẫn, phân tích mẫu, một phần kinh phí chuyển giao công nghệ nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 50% giá chuyển giao của một công nghệ. Đối với các sản phẩm chưa được hỗ trợ xây dựng thương hiệu: Hỗ trợ 100% một lần cho thiết kế nhãn mác, bao bì, mã số, mã vạch, xác lập quyền (đăng ký nhãn hiệu), in ấn nhưng không quá 50 triệu đồng cho một sản phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Giang cho biết: Chính sách khuyến khích phát triển vùng SXNN hàng hoá tập trung sẽ tạo đà thúc đẩy SXNN phát triển mạnh mẽ.

TÂN YÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận