Thứ hai, 25/06/2018 05:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ thôn, bản xây dựng NTM

04/09/2014, 08:13 (GMT+7)

Tháng 6/2014, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong ngành theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thôn, bản xây dựng NTM. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cơ quan, đơn vị chưa có kế hoạch phù hợp cho từng cơ sở; nội dung chưa cụ thể dẫn đến hiệu quả hạn chế.

Để nâng cao chất lượng phong trào, Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa Lê Như Tuấn đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức phải xem nhiệm vụ hướng dẫn xã, thôn, bản xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tổ chức, cá nhân, đơn vị được phân công.

Tập trung giúp đỡ, hỗ trợ địa phương các nội dung chính như phối hợp trong công tác tuyên truyền; chuyển giao tiến bộ khoa học vào SX; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển SX; hỗ trợ xi măng…

THANH NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận