Thứ sáu, 22/06/2018 10:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ tiền cho người nghèo khi nằm viện

02/10/2013, 09:40 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định quy định chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho các đối tượng theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định quy định chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho các đối tượng theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, những người thuộc hộ nghèo, đồng bào DTTS đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn không đủ khả năng chi trả viện phí sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh; hỗ trợ tiền ăn khi nằm viện, hỗ trợ tiền vận chuyển người bệnh...

Các đối tượng này phải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam và thực hiện việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập từ tuyến huyện trở lên. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở LĐTB - XH tỉnh tiếp nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân.

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận