Chủ nhật, 17/02/2019 04:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ trên 12 tỷ đồng cho bảo hiểm nông nghiệp

05/03/2013, 10:00 (GMT+7)

Dự kiến, tổng số lượt hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp là gần 14.770, trong đó hộ nghèo hơn 5.500 lượt, hộ cận nghèo trên 3.000 lượt.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, năm 2013, Đồng Tháp tiếp tục đăng ký với Bộ Tài chính thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên 100% diện tích các xã thuộc 3 huyện Tân Hồng, Tháp Mười, Châu Thành, tổng phí hỗ trợ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp là 12,6 tỷ đồng, thực hiện trên 11.400 ha.

Người SX lúa ở Đồng Tháp được hưởng bảo hiểm nông nghiệp

Thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp kéo dài đến 30/6/2014. Dự kiến, tổng số lượt hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp là gần 14.770, trong đó hộ nghèo hơn 5.500 lượt, hộ cận nghèo trên 3.000 lượt.

Trong năm 2012, toàn tỉnh có 10.855 hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp trên diện tích 6.191 ha thuộc 3 huyện Tân Hồng, Tháp Mười, Châu Thành, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 2.954 triệu đồng.

LÊ HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận