Thứ hai, 28/05/2018 10:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đà Năng

Hòa Vang đầu tư hơn 1.125 tỷ đồng xây dựng NTM

21/03/2014, 10:54 (GMT+7)

Từ ngày triển khai xây dựng NTM (năm 2011) đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng NTM ở huyện Hoà Vang là hơn 1.125 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM TP. Đà Nẵng, từ ngày triển khai xây dựng NTM (năm 2011) đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng NTM ở huyện Hoà Vang là hơn 1.125 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách Trung ương 171 tỷ đồng; vốn từ ngân sách TP. Đà Nẵng gần 400 tỷ đồng; vốn từ ngân sách huyện Hoà Vang và 11 xã trên địa bàn là 54 tỷ đồng; vốn hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, DN... hơn 60 tỷ đồng; vốn đóng góp của nhân dân hơn 369 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên đã đầu tư xây mới và nâng cấp 130 công trình giao thông, 49 công trình thuỷ lợi, 89 công trình trường học, 95 công trình văn hoá, 25 công trình y tế, 5 công trình chợ nông thôn, 19 công trình điện, gần 10 công trình nước sạch, trang bị 420 thùng đựng rác và 12 xe thu gom rác và hàng chục mô hình phát triển SX, trong đó đáng kể nhất là xây dựng các vùng rau chuyên canh, vùng SX lúa giống và cải tạo vườn tạp…

Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn Đà Nẵng đến cuối năm 2013 đạt khoảng 21 triệu đồng/người/năm. Riêng hai xã Hoà Châu, Hoà Tiến đạt gần 26 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, hai xã Hoà Tiến và Hoà Châu đã được UBND huyện Hoà Vang công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, đang trình UBND TP thẩm định, phê duyệt.

Năm 2014, TP. Đà Nẵng phấn đấu có thêm bốn xã là Hoà Phú, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phước hoàn thành Chương trình xây dựng NTM.

NC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận