Thứ sáu, 21/09/2018 01:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoàn tất nội các Chính phủ

04/08/2011, 11:11 (GMT+7)

Hôm qua (3/8), Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và Thủ trưởng của 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ.

Hôm qua (3/8), Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và Thủ trưởng của 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ. Bộ máy Chính phủ chính thức ra mắt với 27 thành viên, bắt đầu điều hành nhiệm kỳ mới.

Kết quả bỏ phiếu cho từng ứng viên ở các vị trí được đề cử, tất cả 26 ứng viên cho từng vị trí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cử đều đạt tỷ lệ phiếu thuận quá bán. Tỷ lệ tín nhiệm cao nhất là ông Phùng Quang Thanh (97,4%)-ứng viên tái cử vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thấp nhất là bà Phạm Thị Hải Chuyền (62,3%), ứng viên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông Đinh La Thăng (71,2%)- ứng viên Bộ trưởng Bộ GTVT. Các vị trí khác đa số đạt tỷ lệ trên 90% phiếu tán thành.

Theo đó, các ứng viên đều đủ điều kiện để QH xem xét phê chuẩn vào các vị trí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ của Chính phủ khóa mới. 100% các đại biểu có mặt tại hội trường sau đó đã bấm nút thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn, xác định chức danh thành viên Chính phủ đối với từng vị trí nhân sự.

Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn của QH đối với từng thành viên Chính phủ cụ thể như sau:

Các Phó Thủ tướng Chính phủ

-Ông Vũ Văn Ninh: 81,8%

-Ông Nguyễn Xuân Phúc: 96,2%

-Ông Hoàng Trung Hải: 93,8%

-Ông Nguyễn Thiện Nhân: 91,6%

Lãnh đạo các Bộ

-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh: 97,4%

-Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: 95%

-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: 90%

-Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: 87,4%

-Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: 96,2%

-Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh: 87,4%

-Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: 90,2%

-Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: 91%

-Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát: 93,6%

-Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng: 71,2%

-Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng: 92,2%

-Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Minh Quang: 80,8%

-Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son: 90,4%

-Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền: 62,3%

-Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hoàng Tuấn Anh: 81%

-Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ Nguyễn Quân: 92,8%

-Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận: 74,4%

-Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: 79,2%

Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ

-Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử: 96%

-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình: 92%

-Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: 91,2%

-Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam: 92,6%.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Thực hiện kiên định, đồng bộ các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ đề cập trong bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội sáng qua (3/8).

Thay mặt các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu tiếp tục đảm nhận trọng trách Thủ tướng và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIII. Chính phủ nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của QH, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam; tất cả vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trị cao nhất và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, đặc biệt là 3 khâu đột phá Chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Với các nhiệm vụ cấp bách trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tập trung thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là chăm lo giảm bớt khó khăn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và cải thiện đời sống của nhân dân.

Đồng thời triển khai thực hiện kiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, phải thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích của quốc gia, dân tộc; hợp tác bình đẳng cùng có lợi với tất cả các nước; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì sự phồn vinh cho mỗi quốc gia, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung sức xây dựng hệ thống hành chính nhà nước, trước hết là Chính phủ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; góp phần thiết thực xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp, đúng pháp luật và có hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và ngăn ngừa, khắc phục quan liêu.

“Mỗi thành viên Chính phủ luôn tâm niệm rằng có được những thành quả như ngày hôm nay tất cả là nhờ có dân có Đảng. Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, đây là những suy nghĩ tâm huyết và cũng là những lời hứa mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

VĂN TRƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận