Thứ năm, 27/06/2019 05:14 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hoàn thành quy hoạch nhân lực trong năm 2010

16/07/2010, 09:01 (GMT+7)

Trước 25/10/2010, các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố sẽ phải hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực...

Ảnh minh họa
Tại Công văn 178/TB-VPCP về xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong tháng 11 năm nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước cần hoàn thành việc xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của địa phương mình. Việc quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các bộ, ngành, địa phương cả nước trong thời gian tới cần phải được triển khai khẩn trương, hoàn thành trong năm 2010 trên cơ sở có sự thống nhất về tiêu chí, phương pháp xây dựng, dự báo được về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực, trước hết là nhân lực qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu lao động trong các lĩnh vực của các bộ, ngành, địa phương. Để thực hiện tốt công tác trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức và triển khai việc hướng dẫn xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Trước 25/10/2010, các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố (giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn) phải hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nói trên. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp quy hoạch của các bộ, ngành, địa phương này chuyển cho các tỉnh, thành phố trong cả nước tham khảo và làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Trong tháng 11/2010, các tỉnh, thành phố trong cả nước cần hoàn thành việc xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của địa phương mình. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp thành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của cả nước trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 để xin ý kiến đóng góp của toàn xã hội và trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2010.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận