Thứ ba, 19/02/2019 02:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoàn thiện điều kiện cho hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh

14/12/2011, 09:49 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao cho Bộ Công thương...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công thương chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các văn bản pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực,... cho hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh chính thức.

 

Phó Thủ tướng nhận định, các đơn vị đã có nhiều cố gắng chuẩn bị các điều kiện cho việc đưa vào vận hành chính thức thị trường phát điện cạnh tranh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị phát điện chưa hoàn thành cài đặt và tích hợp hệ thống thông tin, thời gian cho thử nghiệm toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm) chưa đảm bảo; một số nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành chưa được kiểm chứng qua thị trường điện thí điểm, việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện cũng còn nhiều vướng mắc. Như vậy, chưa đảm bảo vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vào ngày 1/1/2012.

Do vậy, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương và các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ để đến cuối tháng 2/2012 sẽ kiểm điểm lại, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ quyết định thời điểm đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức.

Bộ Công thương chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các văn bản pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực,... cho hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh chính thức; thực hiện rà soát lại tất cả các khâu, các quy trình để bảo đảm thị trường vận hành an toàn, thông suốt. Thực hiện các thử nghiệm trước khi vận hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức. Các công việc trên phải hoàn thành trước ngày 31/1/2012.

Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu làm rõ một số vấn đề trong quá trình vận hành thị trường điện thí điểm thời gian qua, như: lựa chọn tổ máy tốt nhất, xác định giá trị nước của các nhà máy thuỷ điện, tính toán bù giá công suất... sửa đổi, điều chỉnh Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, ban hành trước 31/12/2011.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, điều hành Quỹ bình ổn xăng dầu... Bộ Công thương phối hợp với Tư vấn có báo cáo đánh giá toàn diện về hoạt động của Thị trường phát điện thí điểm trước ngày 31/1/2012.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận