Thứ hai, 27/05/2019 06:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

15/01/2014, 10:25 (GMT+7)

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2013, hoạt động báo chí diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Chính phủ, Quốc hội, nhất là nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực, chủ động tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi Luật Đất đai với tinh thần trách nhiệm chính trị cao.

Báo chí tích cực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước.

Báo chí tuyên truyền, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đồng thời nêu bật khát vọng, nỗ lực giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Báo chí phát huy vai trò tích cực, tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự nghiệp đổi mới. 

Bên cạnh những mặt đã làm được, hoạt động báo chí còn những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục: tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế gia tăng ở một số đơn vị báo chí. Một số cơ quan báo chí buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống; thông tin sai sự thật, thậm chí, có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng.

Quy hoạch báo chí chậm dẫn đến phân tán, lãng phí các nguồn lực; vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng. Trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản các bộ, ban, ngành, địa phương trong cung cấp, chỉ đạo, định hướng, xử lý thông tin, xử lý các sự việc, vấn đề liên quan hoạt động báo chí chưa thực sự đồng bộ, phân tán, thiếu kiên quyết. 

Tại Hội nghị, nhiều tham luận, ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các giải pháp cơ bản nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Theo đó, năm 2014, báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh kịp thời, trung thực, chính xác sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các Nghị quyết và Chỉ thị.

Đặc biệt, báo chí cần bám sát Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp. Báo chí tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội, các bộ luật mới được ban hành và các chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước ta.

HƯƠNG THỦY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận