Thứ ba, 19/02/2019 10:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc

20/03/2013, 08:46 (GMT+7)

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc.

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. 

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến tháng 2 năm 2013, số lượng cơ quan báo in trên cả nước là 812 với 1.084 ấn phẩm. Trong đó, có 197 cơ quan báo in (84 báo Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể, 113 báo địa phương). Trong lĩnh vực thông tin điện tử, có 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử tổng hợp. Gần 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ, 19.000 Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, sinh hoạt tại các chi hội, liên chi hội...

Báo cáo cũng nghiêm túc chỉ ra những yếu kém của báo chí như: vi phạm quy định tôn chỉ mục đích, một số báo thông tin sai sự thật, sai định hướng, thiếu thiện chí, thiếu khách quan, thông tin bịa đặt, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Xây dựng và thực hiện quy hoạch hệ thống đài phát thanh, truyền hình còn nhiều lúng túng. Một số đài truyền hình có dấu hiệu “bán kênh”, “bán sóng”...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao nội dung Báo cáo công tác báo chí năm 2012, nhiệm vụ phương hướng năm 2013 của ban tổ chức hội nghị. Năm 2012, trong bối cảnh đất nước vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, báo chí và những người làm báo cách mạng đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Báo chí đã tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương (khóa XI) đi vào cuộc sống.

Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI); Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế; Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh... Cùng với đó, báo chí cần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội; thực hiện tốt chức năng phản biện trên tinh thần khoa học, xây dựng; mở rộng giao lưu quốc tế về truyền thông; tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận của đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước. Tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót chủ yếu trong công tác báo chí năm 2012, nêu các bài học kinh nghiệm và bàn các giải pháp khắc phục; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác báo chí năm 2013 và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương sự nỗ lực của báo chí trong năm qua đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong năm 2013 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại nhằm cho bạn bè quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng và ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và chính nghĩa của Việt Nam; quảng bá hình ảnh của Việt Nam nhân các sự kiện lớn của đất nước. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đối với những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận