Thứ tư, 20/06/2018 11:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

06/07/2011, 09:27 (GMT+7)

Các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ các đơn vị trực thuộc Bộ NN- PTNT đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, do Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức.

Các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ các đơn vị trực thuộc Bộ NN- PTNT đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, do Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT Vũ Xuân Thủy cho biết, theo quy định của TƯ, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra trong 2 ngày. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhất trí triển khai 1 ngày tại hội trường và 1 ngày đảng viên tự nghiên cứu. Trên cơ sở nắm chắc những nội dung trọng tâm của các văn kiện và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, từng cán bộ, đảng viên liên hệ vào thực tiễn, vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao; tích cực học tập nghiên cứu, nắm chắc vấn đề… Đồng chí Vũ Xuân Thủy nhấn mạnh, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của đảng viên năm 2011.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011; Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa 10 và Điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung…

Các cán bộ, đảng viên cũng đã nghe bài trình bày của GS. Hoàng Chí Bảo về quán triệt, triển khai các Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; nghe báo cáo viên đến từ Bộ Ngoại giao triển khai nội dung đối ngoại của Đảng.

Theo kế hoạch, 2 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 5-6/7.

NGUYỄN LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận