Chủ nhật, 21/07/2019 12:42 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hội Nông dân Lập Thạch tham gia xây dựng NTM

16/05/2018, 14:05 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chương trình, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

15-04-59_nong_dn_huyen_lp_thch_tich_cuc_thm_gi_xy_dung_ntm
Nông dân huyện Lập Thạch tích cực tham gia xây dựng NTM

Lập Thạch là huyện miền núi, cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, phát triển kinh tế còn thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; trình độ nhận thức còn hạn chế. Song được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Hội Nông dân huyện Lập Thạch đã tích cực vận động hội viên nông dân xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hoá, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh; kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường nông thôn, hiến đất, hiến công, tu sửa và xây dựng nhà văn hóa...

Bên cạnh đó, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Hội Nông dân huyện Lập Thạch còn chủ động tuyên truyền giúp hội viên nông dân hiểu rõ việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa là thiết thực với nhu cầu của xã hội. Hội đã tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các chủ trang trại, tổ chức kinh tế - xã hội trong việc xây dựng và phát triển nông thôn. 

Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân huyện đã vận động được hội viên đóng góp được 973.950 triệu đồng, tham gia lao động công ích được 39.950 ngày công và hiến được 287.026m2 đất các loại để xây dựng đường giao thông nông thôn và cứng hóa kênh mương, xây dựng công trình nhà văn hóa thôn…

Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền và vận động nông dân giữ gìn bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp. Phối hợp với các tổ chức xây dựng 375 mô hình nước sạch, 2.896 công trình nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Cùng với đó, Hội nông dân huyện còn tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm có 20.677 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt gia đình nông dân văn hóa. Kết quả, qua bình xét có 18.988 hộ gia đình nông dân đạt gia đình văn hóa chiếm 91%, đạt 100% chỉ tiêu hội nông dân tỉnh giao.

Song song với đó, Hội Nông dân huyện còn đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1nghìn lao động, giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 7 triệu lượt hộ nông dân.

Hội còn tiếp cận các nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số vốn hiện có là 5.240 triệu đồng cho 175 lượt hội viên vay. Làm tốt công tác nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay lại. Đến nay tổng dư nợ do Hội Nông dân nhận ủy thác là trên 147.129 triệu đồng, với 125 tổ tiết kiệm và cho 11.718 lượt hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng NN-PTNT giúp nông dân vay vốn qua 75 tổ, cho 2.045 lượt hộ vay với tổng số dư nợ 89.628 triệu đồng. Qua đó, giúp các hội viên có vốn sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình.

Thời gian tới, Hội Nông dân Lập Thạch tiếp tục tuyên truyền, vận động hỗ trợ nông dân tham gia "Phong trào thi đua xây dựng NTM", góp phần làm đổi thay diện mạo một huyện miền núi. Hàng năm, Hội Nông dân huyện phấn đấu có trên 85% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" và tỉ lệ hội viên nông dân nghèo giảm xuống chỉ còn từ 0,5 - 1%.
THANH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận