Thứ hai, 22/07/2019 07:51 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng với giai cấp nông dân

12/12/2018, 14:20 (GMT+7)

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong 3 ngày 11 - 13/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)...

14-07-20_tbt-ctn-nguyen-phu-trong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sáng 12/12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 88 năm hình thành, phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đặc biệt, trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân, khi có nhiều tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn. Hội cùng tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thành tích của phong trào nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ VI là rất to lớn, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý Hội trong việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn. Hơn nữa, tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại và ở đó có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của Hội Nông dân. 

Do đó, dể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, phát triển bền vững, hiện đại nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

“Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Có như vậy, nông dân nước ta mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt khi nông nghiệp Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của Cộng đồng ASEAN, WTO, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới.” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

14-07-20_di-hoi-vii-hndvn-co-chu-de-doi-moi-sng-to
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong 3 ngày 11 - 13/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên trong Ủy viên Bộ chính trị và Ban Bí thư.

Tham dự Đại hội có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước. Đại hội lần VII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi) và bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại được xác định bởi 14 chỉ tiêu và 5 giải pháp đột phá.

Đó là, xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; Vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh và giảm nghèo bền vững; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận