Thứ tư, 20/06/2018 07:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hội thảo khoa học xây dựng NTM, đô thị văn minh

10/10/2017, 09:15 (GMT+7)

Vừa qua, tại TP Sa Đéc, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”.

10-34-58_22195744_312911652450507_368516474877339852_n
Toàn cảnh hội thảo

Với sự tham dự của Học viện Chính trị Khu vực IV, các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN các huyện, TX, TP trong tỉnh; Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận ấp, Hội thảo nhằm phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong triển khai Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Thời gian qua, công tác xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực, đời sống dân trí được nâng lên rõ rệt, chất lượng cuộc sống tốt hơn, người dân đồng thuận cao tạo cho nông thôn Đồng Tháp diện mạo mới, người dân nông thôn ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh trong thời gian tới, Hội thảo tập trung làm sáng tỏ lý luận, kết hợp đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong việc tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, đổi mới cách làm, tư duy, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM và trong phát triển kinh tế - xã hội.

TRẦN THẮNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận