Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ ba 31/03/2020 - 03:09

Khuyến nông

Hội thảo “Người nông dân Việt Nam: Cơ hội và thách thức”

Thứ Ba 17/12/2019 - 06:50

Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Người nông dân Việt Nam: Cơ hội và thách thức” và lễ ra mắt sách chuyên khảo “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”.

Hội thảo được nhà trường tổ chức nhằm báo cáo các nội dung đã nghiên cứu trong thời gian qua xoay quanh chủ đề “Người nông dân Việt Nam: Cơ hội và thách thức” và giới thiệu về cuốn sách “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo cũng là dịp để các cán bộ nghiên cứu, các cán bộ giản dạy, các cán bộ quản lý và các chuyên gia liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nhất là vấn đề nông dân giao lưu, trao đổi.

Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, thời gian qua, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam và Viện Chính sách & Chiến lược PTNNNT tiến hành nghiên cứu về hiện trạng sinh kế và đời sống của nông dân Việt Nam nhằm làm rõ năng lực, thế mạnh, điểm yếu để đề ra chính sách và giải pháp tổ chức thích hợp giúp họ phát triển. Kết quả nghiên cứu này đóng góp cơ sở xây dựng chương trình hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và góp phần cải tiến nội dung Chương trình Phát triển Nông thôn trong giai đoạn mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Diễn, Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày bài tham luận "Đa dạng sinh kế, quan hệ giới và thế hệ trong các nông hộ vùng đồng bằng sông Hồng".

Bà Lan cũng cho hay, từ kết quả nghiên cứu trên, cuốn sách chuyên khảo “Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” đã ra đời. Dựa trên các thông tin từ các cuộc điều tra định kỳ, các thống kê chính thức và các nghiên cứu chuyên đề, phân tích kinh tế và nghiên cứu xã hội để giới thiệu tình hình sản xuất, điều kiện sinh sống và cơ hội phát triển của người nông dân Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ y tế, dinh dưỡng, văn hóa, giáo dục đến sinh kế, lao động, việc làm và liên quan đến cả các lĩnh vực về thể chế và quản lý. Đồng thời cuốn sách cũng chỉ ra các cơ hội và thách thức của nông dân và đưa ra các khuyến nghị chính sách thiết thực.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/hoi-thao-nguoi-nong-dan-viet-nam-co-hoi-va-thach-thuc-d252540.html