Chủ nhật, 24/06/2018 06:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hôm nay 12/8, Đại hội chính thức Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX

12/08/2010, 10:42 (GMT+7)

Tính đến tháng 12/2009 cả nước có 706 cơ quan báo chí in, 37 báo điện tử. 160 trang điện tử của các cơ quan báo chí, hàng ngàn trang thông tin điện tử… Cả nước có trên 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ.

Báo cáo của BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XIII cho hay, tính đến tháng 12/2009 cả nước có 706 cơ quan báo chí in, gồm: 178 báo in (TƯ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể có 76 báo; các tỉnh, TP có 102 báo); 528 tạp chí (TƯ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể có 414 tạp chí; địa phương có 114 tạp chí). 1 hãng thông tấn quốc gia. 2 đài phát thanh, truyền hình quốc gia. 1 đài truyền hình của ngành. 64 đài PTTH của tỉnh, TP và trên 600 đài cấp huyện. 37 báo điện tử. 160 trang điện tử của các cơ quan báo chí, hàng ngàn trang thông tin điện tử… Cả nước có trên 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ.

Trong nhiệm kỳ qua, báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Đồng thời, báo chí là diễn đàn của nhân dân, phương tiện xã hội tích cực, góp phần to lớn tổng kết các bài học của công cuộc đổi mới trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Báo chí đã kịp thời phát hiện các vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập trong các chính sách, quyết định của các cơ quan có trách nhiệm; phản ánh kịp thời, phong phú những nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu các giải pháp hợp lý nhằm khắc phục…

Tuy nhiên, Hội Nhà báo Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: Năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị - xã hội của một bộ phận những người làm báo, trong đó có cả một số ít người đứng đầu cơ quan báo chí còn bất cập, hạn chế. Tính chuyên nghiệp chưa cao. Quản lý cán bộ, phóng viên còn yếu; Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, phóng viên ở một số cơ quan báo chí còn chưa đáp ứng được nhu cầu; Mặt trái của cơ chế thị trường có tác động không nhỏ đến hoạt động báo chí và người làm báo; Chế độ, chính sách đối với hoạt động báo chí còn bất hợp lý, chậm được sửa đổi...

VŨ MINH VIỆT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận