Thứ ba, 19/06/2018 06:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hơn 10 tỷ đồng nâng cao hiểu biết cho trẻ em về biến đổi khí hậu

03/10/2013, 09:58 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) lấy trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam”.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) lấy trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam” do tổ chức Save the Children tài trợ, Sở NN-PTNT Quảng Nam là đơn vị tiếp nhận.

Dự án này sẽ được thực hiện từ 9/2013 đến 11/2014, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, triển khai tại các xã: Duy Thu, Duy Tân, Duy Thành, Duy Nghĩa thuộc huyện Duy Xuyên và các xã: Bình Nam, Bình Hải, Bình Minh thuộc huyện Thăng Bình.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường hiểu biết cho trẻ em và cộng đồng về tác động của BĐKH; nâng cao năng lực của trẻ em và cộng đồng để lập kế hoạch và ứng phó với tác động của BĐKH thông qua lập kế hoạch có sự tham gia, hành động dựa vào cộng đồng.

Đặc biệt, nâng cao năng lực cơ quan nhà nước ở cấp cơ sở và xã hội dân sự để thực hiện các chương trình thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng với BĐKH…

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận